Categories
Điểm Tin AI

Đội ngũ chỉ với hai người của Hugging Face đang phát triển mô hình giống với ChatGPT

Một trong những công cụ ấn tượng nhất của Hugging Face là H4, một đội ngũ hai người chuyên phát triển các công cụ và “công thức” để xây dựng các chatbot dựa trên trí tuệ nhân tạo.