Categories
Điểm Tin AI

Nhà hóa học AI đã tìm ra phân tử tạo Oxy trên sao Hỏa sau khi chọn lọc qua hàng triệu phân tử

Nhà khoa học đã phát triển một robot hóa học được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tổng hợp hợp chất từ thiên thạch được tìm thấy trên sao Hỏa. Những hợp chất này có thể được sử dụng để tạo ra oxy từ nước, điều cần thiết cho các nhiệm vụ đến sao Hỏa trong tương lai của con người.