Categories
Điểm Tin AI

Biến đổi tương lai của sáng tạo âm nhạc

Google DeepMind đã công bố mô hình tạo ra âm nhạc thông qua AI tiên tiến nhất của họ, có tên là Lyria, cùng với hai thử nghiệm AI mới nhằm tạo ra một sân chơi mới cho sự sáng tạo.