Categories
Điểm Tin AI Tin Nổi Bật

Muốn giáo dục học sinh về Trí tuệ nhân tạo, hãy để họ sử dụng trong quá trình học tập

Một giáo viên đại học đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (ChatGPT) trong lớp học nghiên cứu tôn giáo để giảng dạy sinh viên về việc sử dụng công nghệ này một cách có trách nhiệm.

Bản tin được dịch và tóm tắt bởi nền tảng tạo trợ lý AI – KamiMind.

Nguồn: Cal Baker, C.W. Howell & Fayrah Stylianopoulos, “To Educate Students about AI, Make Them Use It“, Scientific American, 14/11/2023.
Ảnh minh họa. Nguồn: skynesher/Getty Images

Một giáo viên đại học đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (ChatGPT) trong lớp học nghiên cứu tôn giáo để giảng dạy sinh viên về việc sử dụng công nghệ này một cách có trách nhiệm. Sinh viên được yêu cầu tạo ra các bài luận từ ChatGPT và đánh giá chúng. Kết quả cho thấy rằng tất cả các bài luận đều chứa thông tin sai lệch và gian lận. Một sinh viên nhận thấy rằng sự phụ thuộc vào công nghệ này có thể ngăn chặn sự phát triển não bộ và khả năng tự giải quyết vấn đề của sinh viên. Tuy nhiên, một sinh viên khác nhận thấy rằng ChatGPT có tiềm năng hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, nhưng cũng cần nhận thức về sự hiểu biết và tư duy phản biện của con người.

Bản tóm tắt bằng tiếng Anh

The passage discusses the experiences and insights gained by a college professor and his students when incorporating ChatGPT into the classroom. The professor acknowledges the potential for students to misuse ChatGPT for fabricated assignments and instead decides to engage students with the technology directly. The students are assigned to generate their own essays with ChatGPT and evaluate them, leading to the discovery that all essays contain errors and misinformation. This assignment aims to teach students about the flaws in AI models like ChatGPT and promote AI literacy and responsible usage.
One student, Cal Baker, expresses concerns about the potential harm to cognitive development if students rely on AI technology to complete assignments. He emphasizes the importance of the cognitive processes involved in completing assignments and the detrimental long-term effects of depending on AI.
On the other hand, another student, Fayrah Stylianopoulos, acknowledges the potential benefits of ChatGPT in supporting students’ academic journeys. She highlights its versatility as a resource for introducing fresh ideas and assisting with lesson plans and student assignments. However, she also emphasizes the need to affirm students’ critical thinking abilities and resist the homogenizing effect of relying solely on AI-generated text.
Overall, the passage raises important questions about the responsible use of AI in education, highlighting both the potential drawbacks and benefits that arise when incorporating technologies like ChatGPT into the classroom

Bản dịch Anh – Việt

Một giáo viên đại học và những sinh viên của ông ta giải thích những gì họ đã học được từ việc mang ChatGPT vào lớp học.

Khả năng của ChatGPT để tạo ra văn bản giống con người theo yêu cầu đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong giáo dục đại học. Giáo viên và giảng viên đã bị lạc lối, tự hỏi phải làm gì với một công nghệ có thể cho phép bất kỳ sinh viên nào tạo ra các bài tập mà không cần thực sự học hỏi. Mặc dù có thể cấm nó ra khỏi lớp học, tôi (C.W. Howell) đã chọn một hướng tiếp cận khác trong các lớp học về nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Elon.

Tôi quyết định cho sinh viên tiếp xúc trực tiếp với ChatGPT. Tôi đã chọn làm như vậy vì hai lý do. Thứ nhất, sẽ rất khó nếu không thể cấm nó hoàn toàn; sinh viên sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo văn bản dù có cấm hay không. Thứ hai, không may, ngay cả những sinh viên cố gắng sử dụng nó một cách có trách nhiệm (nghĩa là không chỉ đơn giản là gian lận toàn diện) cũng không thực sự hiểu về công nghệ này. Một lỗi phổ biến và nghiêm trọng là nhiều sinh viên sai lầm cho rằng nó là một công cụ tìm kiếm hoàn hảo. Một sinh viên đã cố gắng sử dụng ChatGPT như một công cụ nghiên cứu và không biết rằng nó có thể tạo ra các nguồn tin và trích dẫn giả mạo, và đã nhúng thông tin gian lận vào một bài luận vô tội vạ khác. Mục tiêu của tôi là ngăn chặn những sai lầm như vậy bằng cách giảng dạy sinh viên về những khuyết điểm trong các mô hình như ChatGPT.

Để làm như vậy, tôi đã tạo ra một bài tập được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Mỗi sinh viên được yêu cầu tạo ra bài luận riêng từ ChatGPT và “đánh giá” nó theo hướng dẫn của tôi. Sinh viên được yêu cầu để lại nhận xét trên tài liệu, như là một giáo viên đánh giá công việc của một sinh viên. Sau đó, họ trả lời các câu hỏi mà tôi cung cấp: ChatGPT đã tạo ra các nguồn tin giả không? Nếu có, làm sao bạn phát hiện ra? Nó đã sử dụng đúng các nguồn tin nào không? Nó đã sai các nguồn tin thực tế nào không? Lập luận của nó có thuyết phục hay hời hợt?

Kết quả đã rất đáng chú ý: Mỗi một trong 63 bài luận đều chứa những thông tin gian lận và lỗi. Hầu hết sinh viên đã bị ngạc nhiên bởi điều này, và nhiều người đã không còn ấn tượng với công nghệ hơn trước khi làm bài tập. Tôi hy vọng rằng các giáo viên khác cũng có thể được hưởng lợi từ việc kết hợp các bài tập như vậy vào chương trình học của họ.

Ngoài việc giảng dạy về hiểu biết về trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng ChatGPT một cách có trách nhiệm, bài tập này cũng khuyến khích những phản ứng thú vị và sâu sắc từ sinh viên – về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lớp học, mục đích của việc viết bài luận và việc làm người trong một thời đại của máy móc. Tôi đã yêu cầu hai sinh viên, Cal Baker và Fayrah Stylianopoulos, chia sẻ quan điểm và hiểu biết của họ về trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Cal Baker, sinh viên năm hai:

Yếu tố quan trọng nhất của công việc học tập không phải là tài liệu khóa học hay điểm số: Quá trình tư duy thực sự của một sinh viên trong quá trình làm bài tập quan trọng hơn việc chỉ nộp bài tập đã hoàn thành. Những chi tiết trong công việc ít khi quan trọng bằng những quá trình tư duy này. Nếu sinh viên sử dụng ChatGPT để làm bài tập thay cho mình, tôi lo lắng rằng họ sẽ bỏ lỡ những trải nghiệm như vậy.

Trong hầu hết các trường hợp, chính nội dung của công việc không phải là lý do mà bài tập được giao ban đầu; thay vào đó, đó là những gì xảy ra trong não bộ của sinh viên khi họ hoàn thành bài tập là cốt lõi của quá trình học tập. Làm một bài tập toán học, tổng hợp các nguồn tin hoặc viết một bài thơ là những ví dụ về bài tập cải thiện não bộ của một sinh viên. Trong quá trình làm việc, các tế bào thần kinh của họ tạo ra các kết nối mới, cho phép họ làm việc nhanh hơn và dễ dàng hơn lần sau, đồng thời tăng khả năng học tập và năng suất tiếp theo.

Hoàn thành bài tập với trí tuệ nhân tạo như ChatGPT có thể gây hại cho sự phát triển nhận thức của sinh viên. Một báo cáo chính sách của Liên minh Châu Âu năm 2018 về tác động tiềm năng của trí tuệ nhân tạo đối với giáo dục cho biết não bộ của một sinh viên đang ở trong một “giai đoạn quan trọng” của sự phát triển. Báo cáo còn cảnh báo về “hậu quả khá cơ bản” nếu não bộ trẻ học cách phụ thuộc vào công nghệ nhận thức nhân tạo trong giai đoạn phát triển quan trọng của mình. Nói cách khác, nếu họ không đưa ra nỗ lực riêng cho công việc học tập, sinh viên có thể bỏ lỡ việc phát triển cấu trúc não bộ cần thiết để tự giải quyết vấn đề. Một bài báo gần đây hơn về Trí tuệ Nhân tạo của tạp chí Frontiers năm 2022 đưa ra một kết luận tương tự: các tác giả phỏng đoán rằng việc “thải gánh nặng nhận thức” cho trí tuệ nhân tạo “có thể cải thiện hiệu suất công việc ngay lập tức, nhưng nó cũng có thể đi kèm với những ảnh hưởng tiêu cực về dài hạn.” Những ảnh hưởng này có thể bao gồm khả năng giải quyết vấn đề giảm đi, trí nhớ kém và thậm chí là sự giảm đi khả năng học hỏi những điều mới.

Ở mặt trên, một cá nhân cày nhiều công việc hơn thì khả năng của họ trở nên tốt hơn. Nhưng ở một mức độ sâu hơn, các quá trình diễn ra trong não bộ của một sinh viên trong quá trình làm việc trên các bài tập đó là phần quan trọng nhất. Nếu một sinh viên lạm dụng trí tuệ nhân tạo thay vì tự làm công việc, những đường nối thần kinh mà họ sẽ sử dụng cho bài tập đó sẽ suy giảm thay vì được hình thành và tái hiện. Điều này cuối cùng sẽ gây hại cho sinh viên. Nếu họ phụ thuộc vào công nghệ giúp cuộc sống dễ dàng hơn trong thời gian ngắn, họ sẽ không phát triển khả năng cho công việc trong tương lai, từ đó làm cuộc sống của họ khó khăn hơn trong tương lai.

Fayrah Stylianopoulos, sinh viên năm hai:

Mặc dù ChatGPT có thể nguy hiểm nếu bị lạm dụng, tôi nhận thấy rằng nó có tiềm năng để hỗ trợ sinh viên trong hành trình học tập của họ. Ở mức tốt nhất, ChatGPT có thể là một nguồn tài nguyên linh hoạt, mang những ý tưởng mới mẻ và tương tác vào lớp học để giáo viên và sinh viên cùng thưởng thức. Ví dụ, nó có thể đề xuất những trải nghiệm học tập độc đáo dựa trên các mục tiêu chuẩn hóa, lập kế hoạch bài giảng và đề bài cho sinh viên. ChatGPT thậm chí có thể kiểm tra kiến thức của sinh viên dựa trên ghi chú lớp học của họ (dưới dạng câu trả lời ngắn hoặc câu hỏi nhiều lựa chọn), mặc dù cần lưu ý rằng sinh viên có thể được hỗ trợ tư duy bằng cách viết câu hỏi và gợi nhớ riêng của mình.

Tuy nhiên, sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo trong không gian học thuật buộc sinh viên phải suy ngẫm về chính họ và về ChatGPT là gì.
Văn bản được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo có thể nghe đúng, nhưng sự tương phản tuần tự không phải là cùng một điều với sự thật. Việc đánh giá bài luận của ChatGPT cho bài tập này đã cho thấy sinh viên, vì lý do này và những lý do khác, thông minh hơn rất nhiều so với các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT. Thật không may, ít người nhận ra điều này. Rất nhiều sinh viên cảm thấy không đáng kể hoặc không thông minh khi đối mặt với công nghệ như vậy. Chúng ta cần khẳng định những sinh viên và làm cho họ tự tin nhận ra rằng quan điểm của họ quan trọng, và tư duy phản biện của họ không thể được tự động hóa.

Một số nhà phê bình đã so sánh các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT-3 với những con vẹt đã được huấn luyện lặp đi lặp lại các cụm từ quen thuộc mà không có sự hiểu biết về những ngữ cảnh tinh tế của chúng có thể có ý nghĩa với người nghe. Nếu tiền lệ vô tâm và xa cách này của việc chỉ “nghe đúng” được đánh giá cao trong lớp học, nó sẽ tạo ra một ảnh hưởng làm đồng nhất trên tư duy và cuộc trò chuyện của con người. Tôi tin rằng có điều gì đó đáng để nói về sự liên quan cốt yếu, sâu sắc mà chúng ta chia sẻ với số phận của thế giới này, điều mà con người (và cả con vẹt) có, nhưng ChatGPT không có. Bất chấp khả năng đáng kinh ngạc của nó, ChatGPT không có sự nhận thức về mối quan hệ với chúng ta hoặc với thế giới. Làm sao một giọng điệu xa cách như vậy có thể mang đến cho chúng ta những điều chúng ta không có?

Tôi lo lắng rằng nếu sinh viên phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ học máy, họ sẽ học cách suy nghĩ giống như nó và tập trung vào việc dự đoán câu trả lời “đúng” nhất có thể thay vì suy nghĩ phản biện và cố gắng hiểu ý tưởng tinh vi. Văn chương khoa học thường mô tả trí tuệ nhân tạo chiếm lĩnh xã hội, dẫn đến một “đỉnh điểm công nghệ” (khi công nghệ vượt qua con người một cách không thể đảo ngược) và sự kết thúc của thế giới. Nhưng tôi không lo lắng về việc trí tuệ nhân tạo đạt đến vị trí chúng ta đang ở. Tôi lo lắng nhiều hơn về khả năng chúng ta trở lại vị trí mà trí tuệ nhân tạo đang ở.