Categories
Điểm Tin AI Tin Nổi Bật

Các nhà thiết kế sử dụng AI tạo sinh để hỗ trợ thiết kế chip

Một nghiên cứu được công bố nhằm khám phá cách AI tạo sinh có thể hỗ trợ trong một trong những nỗ lực kỹ thuật phức tạp nhất: thiết kế bán dẫn.

Categories
Điểm Tin AI Tin Nổi Bật

Có khả năng nhân viên của bạn đang cố gắng giả mạo công việc do AI tạo ra như công việc của chính họ

Theo cuộc khảo sát gần đây của Salesforce, 64% số người tham gia khảo sát đã giả vờ công việc AI tạo sinh là công việc của họ do thiếu chính sách rõ ràng về việc sử dụng AI tạo sinh.

Categories
Điểm Tin AI Tin Nổi Bật

ChatGPT đã vào lớp học: Mô hình ngôn ngữ lớn có thể chuyển đổi giáo dục như thế nào

Mặc dù nhiều người lo ngại sử dụng ChatGPT có thể làm cho việc gian lận trở nên dễ dàng hơn, nhưng Beghetto và những người khác đang khám phá tiềm năng của LLM, như ChatGPT, như những công cụ để tăng cường giáo dục. Một số giáo viên nhìn nhận chúng như những ‘đối tác suy nghĩ’ có chi phí thấp hơn so với một người gia sư và luôn sẵn sàng.

Categories
Điểm Tin AI Tin Nổi Bật

Muốn giáo dục học sinh về Trí tuệ nhân tạo, hãy để họ sử dụng trong quá trình học tập

Một giáo viên đại học đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (ChatGPT) trong lớp học nghiên cứu tôn giáo để giảng dạy sinh viên về việc sử dụng công nghệ này một cách có trách nhiệm.