Categories
Điểm Tin AI Tin Nổi Bật

Có khả năng nhân viên của bạn đang cố gắng giả mạo công việc do AI tạo ra như công việc của chính họ

Theo cuộc khảo sát gần đây của Salesforce, 64% số người tham gia khảo sát đã giả vờ công việc AI tạo sinh là công việc của họ do thiếu chính sách rõ ràng về việc sử dụng AI tạo sinh.

Bản tin được dịch và tóm tắt bởi nền tảng tạo trợ lý AI – KamiMind.

Nguồn: Gagandeep Kaur, “Your employees are likely passing off AI-generated work as their own: Report“, Computer World, 16/11/2023.
Hình minh họa. Nguồn: shutterstock.com

Theo cuộc khảo sát gần đây của Salesforce, 64% số người tham gia khảo sát đã giả vờ công việc AI tạo sinh là công việc của họ do thiếu chính sách rõ ràng về việc sử dụng AI tạo sinh. Đáng chú ý là 28% số người lao động đang sử dụng AI tạo sinh tại nơi làm việc mà không có sự phê duyệt hoặc ủy quyền. Sử dụng AI tạo sinh không được phép và bị cấm cao nhất ở Ấn Độ (64%), trong khi Hà Lan có tỷ lệ thấp nhất (43%). Thiếu chính sách và sự rõ ràng về việc sử dụng AI tạo sinh đang làm tăng rủi ro an ninh cho doanh nghiệp.

Bản tóm tắt tiếng Anh

In a startling revelation from a recent Salesforce survey, a staggering 64% of respondents confessed to surreptitiously using AI on their job due to the lack of explicit policies governing the use of such technology. Alarmingly, 28% of the workforce is utilising AI at work without official sanction or approval. The highest incidence of unauthorized and prohibited use of AI was seen in India (64%), while the Netherlands reported the lowest rate (43%). The absence of clear policies and transparency over the use of AI is escalating security risks for businesses, a grim reminder that immediate action is urgently needed.

Bản dịch Anh – Việt

Trong bối cảnh thiếu chính sách rõ ràng liên quan đến việc sử dụng AI tạo sinh, 64% người tham gia khảo sát công nhận rằng họ đã giả vờ công việc AI tạo sinh là công việc của chính họ. Mặc dù AI tạo sinh ngày càng phổ biến, các doanh nghiệp cần định rõ chính sách để ngăn chặn nhân viên sử dụng các công cụ không được phép, có thể đặt doanh nghiệp vào nguy cơ. Đây là kết quả chính từ cuộc khảo sát gần đây của Salesforce với khoảng 14,000 người làm việc toàn thời gian ở 14 quốc gia.

Hơn một phần tư (28%) số người lao động đang sử dụng AI tạo sinh tại nơi làm việc và hơn một nửa trong số họ đang sử dụng nó mà không có sự phê duyệt hoặc ủy quyền từ người sử dụng, cuộc khảo sát cho thấy. Đáng chú ý là 32% khác của những người được khảo sát cho biết họ dự định bắt đầu sử dụng AI tạo sinh sớm.

Một lý do chính cho việc sử dụng AI tạo sinh ngày càng tăng là nhận thức về việc nó giúp tăng năng suất lao động của nhân viên. Người sử dụng AI tạo sinh nhận thức về tầm quan trọng của nó, với 71% cho rằng nó làm họ hiệu quả hơn trong công việc và 58% tin rằng công nghệ làm họ hứng thú hơn với công việc.

Thiếu chính sách khiến doanh nghiệp dễ bị rủi ro an ninh

Mặc dù việc sử dụng AI tạo sinh tiếp tục tăng, thiếu chính sách và sự rõ ràng về các công cụ an toàn và được ủy quyền đang làm tăng rủi ro an ninh cho doanh nghiệp. Trong một cuộc khảo sát do Salesforce tiến hành vào đầu năm nay, 73% người tham gia khảo sát cho rằng AI tạo sinh đi kèm với rủi ro an ninh. Kết quả không chính xác, cùng với việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, là một số rủi ro khác liên quan đến AI tạo sinh.

Việc sử dụng các công cụ AI tạo sinh không được phép và bị cấm cao nhất ở Ấn Độ, với 64% số nhân viên được khảo sát trong các ngành công nghiệp sử dụng chúng để thúc đẩy sự nghiệp của họ, theo khảo sát của Salesforce. Mặt khác, Hà Lan ghi nhận mức sử dụng thấp nhất của các công cụ AI tạo sinh không được phép, với chỉ 43% số nhân viên được khảo sát sử dụng chúng.

Sử dụng không đạo đức của AI tạo sinh

Khi việc sử dụng AI tạo sinh không được phép tăng lên, nhân viên tham gia vào các hoạt động không đạo đức bao gồm việc giả vờ công việc do AI tạo sinh tạo ra là công việc của chính họ. Gần 64% số người được khảo sát đã giả vờ công việc AI tạo sinh là công việc của họ và 41% số người lao động có thể xem xét việc phóng đại kỹ năng AI tạo sinh của mình để giành được cơ hội làm việc.