Categories
Điểm Tin AI Tin Nổi Bật

Có khả năng nhân viên của bạn đang cố gắng giả mạo công việc do AI tạo ra như công việc của chính họ

Theo cuộc khảo sát gần đây của Salesforce, 64% số người tham gia khảo sát đã giả vờ công việc AI tạo sinh là công việc của họ do thiếu chính sách rõ ràng về việc sử dụng AI tạo sinh.