Categories
Điểm Tin AI

CEO OpenAI, Sam Altman, thảo luận về khả năng trở lại, cân nhắc dự án AI mới

Sam Altman, CEO mới bị OpenAI sa thải, đang cân nhắc việc trở lại công ty, đồng thời cũng đang suy nghĩ về việc khởi xướng một công ty AI mới. Điều này xảy ra sau động thái bất ngờ của ban lãnh đạo khi sa thải ông, điều này đã gây ra nhiều phản ứng trong giới công nghệ.

Bản tin được tóm tắt Anh-Việt bởi nền tảng tạo trợ lý AI – KamiMind.

Nguồn: Anna Tong, Krystal Hu, Jeffrey Dastin, “OpenAI CEO Sam Altman discusses possible return, mulls new AI venture, source says“, Reuters, 19/11/2023.

Sam Altman, CEO mới bị OpenAI sa thải, đang cân nhắc việc trở lại công ty, đồng thời cũng đang suy nghĩ về việc khởi xướng một công ty AI mới. Điều này xảy ra sau động thái bất ngờ của ban lãnh đạo khi sa thải ông, điều này đã gây ra nhiều phản ứng trong giới công nghệ. Trong khi tình hình vẫn đang thay đổi, một số nhà đầu tư, bao gồm Microsoft, được cho là đang xem xét các biện pháp để khôi phục vị trí CEO cho Altman. Cũng có đồn đoán rằng một số nhân viên và nhà nghiên cứu có thể gia nhập Altman trong hành trình khởi nghiệp mới của mình.

Tình hình đã gây lo ngại cho cả nhân viên hiện tại và cựu nhân viên, do ảnh hưởng mà nó có thể gây ra cho tương lai của công ty, đặc biệt là với việc bán cổ phần trị giá 86 tỷ đô la sắp tới. OpenAI được biết đến với việc ra mắt ChatGPT, một công nghệ AI tạo sinh đã tạo ra tác động đáng kể đối với nhiều ngành công nghiệp, từ dịch vụ tài chính cho đến media và giải trí.

Đáng chú ý là, quyền lực quản lý và hướng đi tương lai của OpenAI hiện đang được thảo luận, và chưa có kết quả cuối cùng vào thời điểm này. Cũng được báo cáo rằng cựu Chủ tịch OpenAI Greg Brockman, người đã từ chức vì việc sa thải Altman, dự kiến sẽ tham gia bất kỳ nỗ lực nào để khởi đầu một công ty mới.

Sự phát triển này quan trọng vì nó có thể hình thành tương lai của công nghệ AI và ứng dụng của nó trên các ngành công nghiệp khác nhau.

Bản tóm tắt tiếng Anh

Based on the information provided, it appears that Sam Altman, the recently ousted CEO of OpenAI, is considering a possible return to the company, while also contemplating the launch of a new AI venture. This comes after a surprise move by the board to fire him, which has caused significant reactions within the tech world. While the situation remains fluid, some investors, including Microsoft, are reportedly considering measures to restore Altman as CEO. There is also speculation that some employees and researchers may join Altman in his potential new venture.

The situation has caused concern among both current and former employees, given the impact this could have on the company’s future, particularly with regards to an upcoming $86 billion share sale. OpenAI is known for launching ChatGPT, a generative AI technology that has had significant impact on various industries, from financial services to media and entertainment.

It’s important to note that OpenAI’s governance and future direction are currently under discussion, and there is no definitive outcome at this stage. It’s also reported that former OpenAI President Greg Brockman, who resigned over Altman’s dismissal, is expected to join any effort to start a new company.

This development is significant as it could shape the future of AI technology and its applications across various industries.

Bản dịch Anh – Việt

Thông báo từ Ban quản trị Website (“Chúng tôi”):

  • Sau quá trình cải thiện đáng kể khả năng tóm tắt tin tức của nền tảng KamiMind, từ bản tin này, Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp bản dịch Anh – Việt. Bản tóm tắt tin tức bằng tiếng Việt và tiếng Anh, được tạo ra từ nền tảng KamiMind, vẫn tiếp tục được cung cấp bình thường.
  • Chúng tôi xin mời quý độc giả tạo tài khoản và sử dụng nền tảng KamiMind để tạo bản dịch Anh – Việt./.