Categories
Điểm Tin AI

OpenAI chỉ nhận được một phần nhỏ trong tổng số 10 tỷ đô la đầu tư của Microsoft

Chỉ một phần nhỏ trong số 10 tỷ USD mà Microsoft dành cho OpenAI đã thực sự chuyển vào quỹ của startup, phần còn lại chủ yếu được biến thành gói dịch vụ đám mây mà không phải là tiền mặt, theo các nguồn tin thạo về vụ việc. Điều này tạo ra lợi thế đáng kể cho Microsoft khi họ phải đương đầu với hậu quả từ việc sa thải CEO Sam Altman của OpenAI.

Bản tin được tóm tắt Anh-Việt bởi nền tảng tạo trợ lý AI – KamiMind.

Nguồn: Reed Albergotti, “OpenAI has received just a fraction of Microsoft’s $10 billion investment“, Semafor, 19/11/2023.

Chỉ một phần nhỏ trong số 10 tỷ USD mà Microsoft dành cho OpenAI đã thực sự chuyển vào quỹ của startup, phần còn lại chủ yếu được biến thành gói dịch vụ đám mây mà không phải là tiền mặt, theo các nguồn tin thạo về vụ việc. Điều này tạo ra lợi thế đáng kể cho Microsoft khi họ phải đương đầu với hậu quả từ việc sa thải CEO Sam Altman của OpenAI. Hội đồng quản trị của OpenAI đã công bố vào thứ Sáu rằng họ đã mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của Altman, mà không cung cấp thêm chi tiết.

Microsoft sở hữu quyền đối với tài sản trí tuệ của OpenAI nên nếu mối quan hệ giữa hai bên có vấn đề, Microsoft vẫn có thể sử dụng các mô hình hiện tại của OpenAI trên máy chủ của mình. Cả Microsoft và OpenAI đều không chịu bình luận.

Trong suốt năm qua, Microsoft đã tích hợp các sản phẩm của OpenAI vào hạ tầng của mình, từ Windows đến Microsoft Office đến GitHub, bất cứ thay đổi nào về công nghệ cơ sở có thể tác động lớn đến kết quả kinh doanh của tập đoàn định giá 2,75 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, với nguồn tài nguyên tính toán mạnh mẽ, Microsoft có thể tự mình thu hút tài năng và đào tạo mô hình AI. Hiện tại, một phần số tiền đầu tư vào OpenAI cho phép startup này sử dụng máy chủ của Microsoft.

Kể từ thứ sáu, Thung lũng Silicon đang xôn xao bàn tán về tương lai của mối quan hệ đối tác giữa hai bên, bao gồm khả năng Microsoft và các nhà đầu tư khác của OpenAI có thể bổ nhiệm lại Altman làm CEO hay không.

Brad Lightcap, giám đốc điều hành của OpenAI, đã làm rõ quyết định của hội đồng quản trị, khẳng định không có “sự cố sai phạm” hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các thực hành tài chính, kinh doanh, an toàn hoặc bảo mật/riêng tư”. Thay vào đó, Lightcap mô tả nó là “sự cố về giao tiếp” giữa Altman và hội đồng quản trị và khẳng định rằng lãnh đạo công ty vẫn tin tưởng vào CEO tạm quyền Mira Murati.

Bản tóm tắt tiếng Anh

A fraction of Microsoft’s $10 billion investment in OpenAI has been transferred to the startup, with much of the funding provided as cloud compute purchases rather than cash. Microsoft is dealing with the fallout from the removal of OpenAI’s CEO, Sam Altman, with concerns voiced over the handling of his departure. There are questions about whether OpenAI has breached its contract with Microsoft through this action. Despite the turmoil, Microsoft still has rights to OpenAI’s intellectual property, allowing them to run OpenAI’s current models on their servers even if their partnership deteriorates. Microsoft’s relationship with OpenAI is critical due to the startup’s products being integrated into Microsoft’s offerings, impacting the large tech company’s bottom line. While Microsoft has the resources to potentially develop AI models independently, their investment in OpenAI currently gives the startup access to Microsoft’s servers. Silicon Valley is abuzz with speculation on the future of the partnership and the potential reinstatement of Altman as CEO. OpenAI COO Brad Lightcap has addressed employee concerns, stating there was no misconduct involved in the board’s decision, but rather a “breakdown in communication”. The leadership has expressed complete confidence in interim CEO, Mira Murati.