Categories
Điểm Tin AI

Sports Illustrated Xuất Bản Các Bài Viết do Những Tác Giả Giả mạo và được Tạo Ra Bởi Trí Tuệ Nhân Tạo

Bài viết trên Sports Illustrated đề cập đến việc xuất bản các bài viết được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Có nhiều dấu hiệu cho thấy các tác giả này không tồn tại trong thực tế. Các bài viết của tác giả AI thường có chất lượng kém và ngôn ngữ kỳ quặc. Tình trạng này là một thách thức đối với Sports Illustrated, một tạp chí từng được biết đến với những bài báo của các tác giả có tiếng.

Bản tin được tóm tắt Anh-Việt bởi nền tảng tạo trợ lý AI – KamiMind.

Nguồn: Maggie Harrison, “Sports Illustrated Published Articles by Fake, AI-Generated Writers“, futurism.com, 28/11/2023.
Ảnh minh họa: Joe Raedle via Getty / Futurism

Bài viết trên Sports Illustrated đề cập đến việc xuất bản các bài viết được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Có nhiều dấu hiệu cho thấy các tác giả này không tồn tại trong thực tế. Ví dụ, không có sự xuất hiện của Drew Ortiz trên mạng xã hội và không có lịch sử xuất bản. Hơn nữa, hình ảnh hồ sơ của Ortiz được bán trên một trang web bán các bức ảnh chụp cận cảnh được AI tạo ra.

Theo một nguồn tin, không chỉ có Ortiz mà còn nhiều tác giả khác cũng được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo và được xuất bản trên Sports Illustrated. Nhà xuất bản của tạp chí đã xóa toàn bộ các tác giả này khỏi trang web mà không có lời giải thích. Sau đó, họ đã thông báo cho một công ty cung cấp nội dung và cho rằng các bài viết liên quan đến đánh giá sản phẩm là do công ty bên thứ ba, AdVon Commerce, cấp phép. Tuy nhiên, không có sự đề cập đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc việc các tác giả không thực sự tồn tại.

Các bài viết của tác giả AI thường có chất lượng kém và ngôn ngữ kỳ quặc. Tình trạng này là một thách thức đối với Sports Illustrated, một tạp chí từng được biết đến với những bài báo của các tác giả có tiếng. Tuy nhiên, không chỉ Sports Illustrated mà còn nhiều nhà xuất bản khác cũng đã sử dụng công nghệ AI để sản xuất nội dung. Trong nhiều trường hợp, các nỗ lực này đã gặp phải các vấn đề về chất lượng và sự không trung thực.

Bản tóm tắt tiếng Anh

Sports Illustrated has been publishing articles written by AI-generated authors with fake biographies and headshots. The AI-generated authors, such as Drew Ortiz and Sora Tanaka, had no presence on social media and no publishing history outside of Sports Illustrated.

The articles themselves were also generated using AI. After being questioned about the authenticity of the content, The Arena Group, the publisher of Sports Illustrated, claimed that the articles were licensed content from an external company and were written and edited by humans. However, sources familiar with the creation of the content dispute this claim.

The AI-generated authors and their articles were removed from Sports Illustrated’s site after the issue was raised. Similar operations involving AI-generated authors have been found in other publications owned by The Arena Group, such as TheStreet. These fake authors are periodically replaced, and their articles are reattributed to new names without any disclosure about the use of AI.

The quality of the AI-generated content is often poor, with language errors and formatting discrepancies. This practice undermines media ethics and erodes reader trust. Other publishers have also faced criticism for publishing AI-generated content with factual errors and plagiarism.