Categories
Điểm Tin AI

Sports Illustrated Xuất Bản Các Bài Viết do Những Tác Giả Giả mạo và được Tạo Ra Bởi Trí Tuệ Nhân Tạo

Bài viết trên Sports Illustrated đề cập đến việc xuất bản các bài viết được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Có nhiều dấu hiệu cho thấy các tác giả này không tồn tại trong thực tế. Các bài viết của tác giả AI thường có chất lượng kém và ngôn ngữ kỳ quặc. Tình trạng này là một thách thức đối với Sports Illustrated, một tạp chí từng được biết đến với những bài báo của các tác giả có tiếng.

Categories
Điểm Tin AI

Khuôn mặt da trắng được tạo bởi AI có sức thuyết phục cao hơn so với thực tế

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng hình ảnh được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của khuôn mặt người da trắng có khả năng thuyết phục hơn và được coi là con người hơn so với hình ảnh của người thật. Điều này có thể gây ra những vấn đề về trộm danh tính và nguy cơ bị đánh lừa bởi những kẻ giả mạo kỹ thuật số.