Categories
Điểm Tin AI

Khi nói về Mô hình AI, lớn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn

Các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở nên lớn hơn, đi kèm với đó là các bộ dữ liệu được sử dụng để huấn luyện chúng. Tuy nhiên, việc thu nhỏ có thể giải quyết một số vấn đề lớn của AI. […] Vì vậy, đôi khi nhỏ hơn có thể thông minh hơn.