Categories
Điểm Tin AI

Google DeepMind muốn định rõ khái niệm về trí tuệ nhân tạo tổng quát

Nhóm nghiên cứu hàng đầu của Google DeepMind đã đưa ra một định nghĩa hoàn toàn mới về trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Theo định nghĩa mới này, khả năng của AGI không chỉ dừng lại ở việc đạt được hoặc vượt qua khả năng của con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mà hơn thế, AGI còn phải có khả năng tự học để thực hiện những nhiệm vụ đó một cách hiệu quả, biết đánh giá chất lượng công việc của chính mình và không ngần ngại yêu cầu sự hỗ trợ khi cần thiết.

Categories
Điểm Tin AI

Bill Gates nói phần mềm hiện nay vẫn “khá ngốc”, nhưng tin rằng AI sẽ “hoàn toàn thay đổi cách chúng ta sống cuộc sống của mình”

Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, cho rằng phần mềm hiện nay vẫn “khá ngốc” và dự đoán rằng AI sẽ làm thay đổi cách chúng ta sử dụng các ứng dụng trong vòng 5 năm tới. Ông tưởng tượng một tương lai trong đó mỗi người sẽ có một tác nhân AI, một loại phần mềm có khả năng xử lý và phản hồi ngôn ngữ tự nhiên và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Categories
Điểm Tin AI

Công ty OpenAI của ChatGPT nhắm đến ‘trí tuệ siêu việt,’ khi tìm kiếm thêm nguồn tài trợ từ Microsoft

CEO Sam Altman của OpenAI đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ Microsoft để tiếp tục nghiên cứu về trí tuệ siêu việt. Microsoft đã đầu tư 10 tỷ đô la vào OpenAI, cho phép cả hai công ty thương mại hóa độc lập các công nghệ trí tuệ nhân tạo.